נגוסה מטקו

נֶגּוסֶה מֶטֶקּו נולד באתיופיה בכפר שָאשגֶה. בגיל 11 עלה לארץ. למד בישיבה תיכונית בעמק יזרעאל ואחר כך שירת חמש שנים בצה"ל. הוא מתגורר בחיפה. בגיל 8 עזב נֶ גּוסֶ ה את כפר הולדתו. במבט פיוטי, תמים ונוקב של ילד הוא מתאר את חוויותיו וקורות משפחתו בכפר קטן סמוך לגבול סודן ובדרך הפתלתולה עד לעיר הבירה אדיס אבבה, שבה המתין כשלוש שנים לעלייתו לארץ ישראל. הספר נכתב לא רק כדי לספר סיפור אישי. קהל הקוראים הישראלי יודע מעט על קורותיה של העדה האתיופית הגדולה החיה בישראל, ומה שידוע שגוי לפעמים. רובם באו מכפרים מבודדים ועברו מסע הדומה למסעו של המחבר, השואף שהקהל ייתנו לנו פירות וחלֵ ב ירושלים הישראלי יכיר את בני אתיופיה ומייחל ליצור הזדהות ולקרב לבבות.
Wildcard SSL Certificates