ד"ר ארי לבס

המחבר, ארי לבס, בנה של רוזה לבס (פינק), הוא רופא מומחה ברפואה פנימית ובמחלות ריאה. התעניינותו בשואה, בקורות משפחת אמו בשואה וניסיונו ללמוד לעומק את סיבותיה ותוצאותיה הנוראיות, הביאו אותו לכתוב ספר זה. הספר, בחלקו הראשון, עוסק בקורות משפחת פינק בשואה. בפרקים הנוספים דן המחבר בהיבטים אנושיים, פסיכולוגים, פילוסופים ודתיים הקשורים לחורבן יהדות אירופה בתקופת השואה, ובהשפעת השואה על חיינו העכשוויים ובזהירות גם בהשלכותיה על חיינו בעתיד.
הבאר בארץ החיים
ד"ר ארי לבס
הספר הבאר בארץ החיים מביא את סיפור הקמתה המרגש של המושבה הקטנה והצנועה באר יעקב. הספר מתרכז במרכיב האנושי המיוחד של המייסדים, שהוא הגורם העיקרי לייחודיותה של המושבה, ובסיפורי מאבקי הקיום של ראשוני איכריה, חלוצי המושבה. סיפורה הפלאי של המושבה באר יעקב מובא כחלק ובתוך הסיפור הנִסי הגדול של שיבת עם ישראל לארצו, שממנה הופרד והוגלה לפני כאלפיים שנה. הספר נסמך על מקורות ספרותיים, עיתונות מאותה תקופה, מסמכים ארכיוניים וראיונות עם צאצאי וותיקי המושבה. הספר פותח אשנב להבנת התהליכים שהובילו בעשור האחרון של המאה ה 19- לעלייתם המאורגנת, כחומה, של יהודים לארץ ישראל. התגברות הפרעות והרדיפות של בני העם היהודי בארצות הגלות, שבהן חיו מאות שנים, והתעוררות תנועות לאומיות, הולידו את התנועה הציונית שקראה לבני העם היהודי לעלות לארץ ישראל על מנת להתיישב בה ולהקים מחדש על אדמתה את מדינתם.
מחיר: 98 ₪
מחיר שלנו: 88 ₪
למידע נוסף הוסף לסל
Wildcard SSL Certificates