עוזי שפיר

עוזי שפיר הוא בנקאי בכיר, שבין קביעת יעדים כלכליים ללקוחותיו או יעוץ בנקאי שהוא מעניק להם, כתב ספר ילדים, שעוסק דווקא בחיפוש עצמי, נדודים ומציאת אהבת אמת. 
Wildcard SSL Certificates