שרון מגנזי, מחברת הספר "תותי עושה שטויות"

 
אוריון היא הוצאה לאור עם הכנסת סופרים חמה. בייעוץ מקצועי, בהתייחסות מכבדת ליצירה שלך, בעצות החכמות והטובות.
הוצאה לאור, שרואה בהצלחת היוצר, הצלחתה שלה.
נותנים מענה בכל עת ובכל זמן, בכל שאלה ובכל התלבטות.
ממליצה לצאת איתם למסע עם היצירה.
יישר כוח״.
 
Wildcard SSL Certificates