ד"ר ארי לבס

המחבר, ארי לבס, בנה של רוזה לבס (פינק), הוא רופא מומחה ברפואה פנימית ובמחלות ריאה. התעניינותו בשואה, בקורות משפחת אמו בשואה וניסיונו ללמוד לעומק את סיבותיה ותוצאותיה הנוראיות, הביאו אותו לכתוב ספר זה. הספר, בחלקו הראשון, עוסק בקורות משפחת פינק בשואה. בפרקים הנוספים דן המחבר בהיבטים אנושיים, פסיכולוגים, פילוסופים ודתיים הקשורים לחורבן יהדות אירופה בתקופת השואה, ובהשפעת השואה על חיינו העכשוויים ובזהירות גם בהשלכותיה על חיינו בעתיד.
Wildcard SSL Certificates