עטרה אמיר-לזרוביץ

עטרה אמיר-לזרוביץ, מחברת הספר "האח, יש לי אח!", ספר הביכורים שלה אותו כתבה בהיותה אם צעירה לילדיה שחר וטל. כיום, לאחר שהיה מונח שנים רבות במגירה, וכאשר היא כבר סבתא לדין ועדי המקסימים, החליטה להוציאו מאלמוניות לאור.
 
Wildcard SSL Certificates