יובל פרדקין

המחבר- יובל פרדקין, מתל עדשים, הוא בעל משתלה לשוק העירוני ודור שלישי לשתלנים העוסקים בחקלאות. 
Wildcard SSL Certificates