סטניסלב סרוקובסקי

 
סטניסלב סרוקובסקי, סופר, מחזאי, משורר ומתרגם פולני, היה עֵד למאורעות המתוארים על ידיו וחווה אותם באופן אישי בהיותו ילד. באותן השנים נרצחו מאות אלפי פולנים, אך גם מיליון ומחצית המיליון יהודים, במזרחה של פולין, בפודוליה, באוקראינה ובבילורוס. סרוקובסקי, שבין חבריו היו גם ילדים יהודים בני גילו, שוזר אותם בין סיפוריו, וביד אמן מראה לקורא את שהפורעים האוקראינים והגרמנים עוללו להם ולאנשי הקהילות היהודיות, שפרחו במשך מאות שנים במחוזותיה המזרחיים של פולין – ובזה חשיבותו הרבה עבור הקורא הישראלי והיהודי. אין זה סיפור על השואה של העם היהודי בלבד, אלא סיפורם של שכנים הפוגעים בשכניהם בשל מוצאם האתני, סיפור מקומי – אך אוניברסלי, סיפור המתרחש בתקופה מסוימת הידועה לשמצה – אך הדיו רודפים את המין האנושי ולא מרפים.
מתוך סבכי החורש המסתוריים, מקירות הבתים ומריחות הבישולים שבמטבח עולה זעקתם של הנאהבים שאהבתם נגדעה, ומביטות בנו עיניה התכולות והמתות של ילדה תמימה, כשברקע צהלות הפורעים והאש המאכלת.
באובייקטיביות, עד כמה שהדבר אפשרי, מובאת האמת הכואבת מנשוא, ולמרות התיאורים האכזריים והקשים אין סרוקובסקי מאבד את אמונתו האופטימית באדם ובעתיד טוב יותר.
 
רומנים פרי עטו של המחבר: "רוחות ילדות", "פליטים", "פחד", "מלאך הכחדה", "בדידות", "המאהב האוקראיני".
ספרי שירה: "אזור הדממה", "מעשים", "אהבה ומוות".
"שנאה" הוא ספרו הראשון של סרוקובסקי המתורגם לעברית. 
 
Wildcard SSL Certificates