אברהם אדר

האדם ומימוש תכליתו
אברהם אדר
האדם - היצירה הנפלאה שנבראה בצלם אלוהים או החיה הנוראה מכול, הם שני פנים של אותו המטבע. בספר זה חושף המחבר בפני הקורא תהליך שיפור מקורי וטבעי, הבא לסייע לאדם להתגבר על בעייתו הקשה ביותר, שהיא עשיית הרע, ובמקביל מורה את דרכו לעשיית הטוב. שיפור ייחודי וסופי זה מבוסס על גילוי פילוסופי - מדעי יוצא דופן. יישום דרך חיים משופרת ומעשית זו יהווה מפנה חשוב ביותר בחיינו. הגיע הזמן שנעסוק ברצינות בשיפור זה, שכן חיינו וחיי ילדינו תלויים בו. מחבר הספר הוא ניצול שואה, שדרך חייו רצופת הקשיים הביאה אותו בסופו של דבר לגלות דרך חיים משופרת זו. "ספרך שופע אהבה, אמונה ואופטימיות. לאוריינטציה חיובית זאת משמעות עמוקה לנוכח ההיסטוריה האישית הקשה של חוויות מהשואה באירופה ושל ההתמודדות עם הבעיה המשפחתית בשנות ה60 - ." פרופ' אסתר דרומי - ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל - אביב "ספר חשוב ביותר בדור שלנו. ראוי כי בסערת הימים שלנו, בדור של מחשבים, יחשוב האדם גם על עצמו ועל תכליתו." הרב ד"ר יצחק אלפסי - יו"ר לשעבר של המועצה הארצית "בני ברית" "ספרך אינו רק תורה רבת - פנים, אלא גם ספר הדרכה לחיי אושר. אלה אשר יאמצו תורתך ייגעו בשלוות הנפש שבאושר היומיומי." ד"ר אביגדור שחן - מחנך, סופר והיסטוריון צבאי
Wildcard SSL Certificates