שמואל מורן

ד”ר שמואל מורן, מבסס את ספרו "חולייתנים מזיקים והדברתם" על עשרות שנות ניסיון במחקר ובהדרכה במשרד החקלאות, הדרכה בקורסים להדברה והוראה בפקולטה לחקלאות ברחובות, וכן על היכרותו עם המצב בשטח תוך כדי ייעוץ לחברות הדברה וללקוחותיהן.
Wildcard SSL Certificates