אברהם שלי

אברהם שלי (אבי"ר = אברהם בן ירושה ורחמים) טעם מחלק ניכר ממגוון התורות הנסתרות השונות הקיימות במזרח ובמערב וכן של עם ישראל, ובשילוב תגליות המדע הגיע למסקנות מדהימות, אותן הוא מביע בספרו "הכוח השלישי" בצירוף משלים ופתגמים פרי עטו. רבים כבר קראו את תכניו במרשתת, והביעו את התרשמותם החיובית ובקשתם לספר מודפס, וכך יצא לאור ספרו.
Wildcard SSL Certificates