אלי שיש

אלי שיש מנהל אגף של"ח (שדה, לאום, חברה) וידיעת הארץ במשרד החינוך. מוסמך האוניברסיטה העברית לארגון ומינהל של מערכות חינוך. תלמיד מחקר לדוקטורט בהיסטוריה של החינוך באוניברסיטת תל אביב ועורך שותף של העלון המדעי־פופולרי "הטיול ככלי חינוכי-ערכי".
ספריו הקודמים: "ׂשח אדם", "הכי ישראלי שיש", "רציתי להגיד לך".
Wildcard SSL Certificates