בני מאירי

בני מאירי טס ולחם בטייסת מסוקי הקרב הראשונה במשך שלושה עשורים,מרבית השנים במילואים.
איש הייטק, כיום מדריך טיסה במילואים ומתנדב בלימוד תנ"ך בבתי ספר. נשוי ואב לארבעה.
Wildcard SSL Certificates