פרי סני

פַּרי סָני, ילידת איראן, מחברת הספר "תרנגול פרסי", מרצה  ומספרת סיפורים על איראן. מחוזות ילדותה, בקיאותה בהיסטוריה ובחיי היהודים, וקרבתה לפולקלור האיראני פתחו לה צוהר והיו לה לעזר בכתיבת קורותיה של משפחת סיאצ'י לדורותיה.

 
Wildcard SSL Certificates