ידידה גבאי

שמת רפואית מוסמכת, מספר רישיון 269, מנהלת מחלקת תיעוד ורישום רפואי במרכז לבריאות הנפש שלוותה, מרצה ומנחה בנושא ניהול תיק רפואי ואתיקה מקצועית של המזכירה הרפואית, מומחית בתחום ניהול מידע רפואי, עוסקת בכתיבת ספרות מקצועית בנושאים הקשורים ל-"ניהול משרד רפואי וניהול מידע רפואי", עוסקת במחקר ותיעוד היסטורי-רפואי. בכוונתי להוציא לאור ספרים בנוגע להתפתחות הארכיון הרפואי, שיכלול גם מידע על פועלם ותרומתם של הרשמים הרפואיים בארץ, וכן ספר בנושא "המינוח הרפואי" למזכירה הרפואית. זה מכבר גיבשתי כללים אתיים לעוסקים בתחום המזכירות הרפואית ומצפה מאוד לגיבוש פורום מקצועי שיצור את הקוד האתי למזכירה הרפואית, מה שימצב את המקצוע לכדי פרופסיה.


ניסיון תעסוקתי


משנת 1983 אני מועסקת במערכת הבריאות, בשירותי בריאות כללית. כיום אני מנהלת את המחלקה לתיעוד ולרישום רפואי במרכז לבריאות הנפש שלוותה. ועושה במגוון תפקידים ביניהם: אחראית מקצועית על סקטור המזכירות הרפואיות בבית החולים, מכוונת לשיפור תהליכי עבודה ומדריכה בנושא "ניהול תיק רפואי" תקני, אחראית על הדרכת עובדים מכל הסקטורים בנושא רישום רפואי וזכויות החולה, מרכזת בפועל את נושאי "הועדה הפסיכיאטרית המחוזית", מרכזת ואחראית על "הועדה לניהול רשומות רפואיות", חברה ב"ועדת אתיקה רפואית מקצועית" של ביה"ח, חברה ב"ועדה לניהול סיכונים ברפואה" וחברה ב"צוות היגוי לתיק הממוחשב", חברה בפורום "צדק חברתי וזכויות בריאות", ובפורום ארצי ל"גנטיקה, אתיקה ומשפט בישראל", לוקחת חלק בישיבות בית החולים ובפעילות האקדמית.
כמומחית תוכן וגוף ידע, אני מרצה בקורסים למזכירות רפואיות במסגרת מכללות, ומנחה במרכז הדרכה של שירותי בריאות כללית, בנושא ניהול תיק רפואי, זכויות החולה ואתיקה מקצועית.
במהלך שנות עבודתי צברתי ניסיון וידע רב בפתרון בעיות שונות מול קהלים מגוונים, הפעלת צוות רב תחומי, ומתן הדרכות פרטניות וקבוצתיות.


תארים והסמכות


תואר שני, מינהל בריאות, מכללת ישראל בחסות אונ' קלרק בוסטון, ארה"ב
לימודי תעודה, רשמת מידע רפואי מוסמכת, אונ' חיפה, מס' 269
תעודת הסמכה, ניהול משרד מזכירות רפואית, המכללה למינהל, בחסות בית ברל, מס' 295769
תעודת הוראה, מורה מוסמכת בכירה, סמינר "אפרתה", ירושלים
תעודת מגשרת, מספר רישוי 2488, נכללת ברשימת המגשרים בהתאם לתקנה 2 לתקנות בית משפט


קורסים נוספים


קורס "אתיקה בארגונים"- עמותת שבי"ל, אונ' ת"א ~ קורס "ניהול השירות" במסגרת העשרה למזכירות בריאות הנפש שלוותה ~ קורס "עולם הניהול"- מכללת הישגים, רמת אפעל ~ קורס "אתיקה רפואית"- מרכז הדרכה ארצי, תל השומר בחסות משרד הבריאות ~ קורס "היבטים משפטיים בעבודת המזכירה הרפואית"- מרכז הדרכה בילינסון בחסות ש.ב. כללית ~ קורס "תקשורת בינאישית"- מרכז בריאות הנפש שלוותה ~ קורס אקדמי, דו-שנתי, לטיפוח מנהיגות פוליטית, אונ' בר-אילן ~ קורס "חוות דעת מומחים", המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ~ ועוד

 
מזכירות רפואית
ידידה גבאי
דידה גבאי: רשמת מידע רפואי מוסמכת, בוגרת תואר שני במינהל מערכות בריאות, ניהלה את מחלקת המידע והרישום הרפואי במרכז לבריאות הנפש שלוותה, הדריכה בנושא זכויות האדם החולה, הנחתה את צוות המזכירות הרפואיות ואת יתר העובדים, בנושא העברת מידע רפואי חסוי, חוקים, נהלים ואתיקה מקצועית. מאז 1995 עוסקת בכתיבת ספרות מקצועית בנושאי ניהול המשרד הרפואי, עסקה כמרצה במכללות ללימודי מקצוע המזכירות הרפואית ובמרכז הדרכה של שירותי בריאות כללית, בילינסון. ספר המזכירות הרפואית מנחה ומדייק את הבנת החוק והמונחים הנלווים בתחום, בעבודה מעשית ובניהול הקשר עם מבקשי המידע ביחס לזכויות האדם החולה, הצעות לשיפור ומחשבות מחוץ לקופסה, למזכירה הרפואית ולמעצבי המדיניות בתחום מערכת הבריאות, מעט היסטוריה על התפתחות המקצוע והתפתחות מערכת הבריאות, ובעיקר הרקע להתפתחות החוקים בתחום הבריאות, חשיבותם להבנת התפיסה הניהולית כיום. הספר מהווה כלי לניהול תקשורת מכבדת עם הפונים לקבל מידע רפואי, ואבני דרך לנותני השירות בכל התחומים ובכל הקופות המבטחות. הספר מיועד לכל העוסקים במערכת הבריאות וגם לתלמידות ולתלמידים הרוכשים מקצוע, בקורס "מזכירות רפואית", למקבלי השירות ולכל המקצועות האחרים. התכנים והנושאים בספר, ערוכים לפי נושאים, מרחיבים את הידע המקצועי, מעשירים את רוכשי המקצוע, ומנחים להבנת דרישות החוק והנהלים הקיימים. הספר מהווה נדבך מקצועי ברוח הספרות המקצועית הייעודית ובבחינת כלי שרת בעבודה במזכירות הרפואית.
מינוח רפואי למזכירה רפואית
ידידה גבאי
השפה המקצועית היא כלי המחבר בין כל העוסקים בתחום, הפנמת השפה המקצועית ומעורבות מקצועית משליכים על איסוף הנתונים הקליניים, בקרתם והטמעתם במערכות המידע והדיווח. העיסוק בתחום המקצועי דורש דיוק ושלמות. הטכנולוגיות המפותחות והמשאבים העומדים לרשות העוסקים בתחום, בכל ארגון, מאפשרים ניהול מידע ותכנים, אך ללא תבונת האדם המשתמש בהם, מפעיל אותם, ואוגר בהם מידע אמין ומדויק, לא תהא משמעות להישגים הנ"ל. בספר פרקים בנושאי מערכות הגוף, מצבי תחלואה ופתולוגיה, פרוצדורות וניתוחים, ומינוח רפואי. תוכן הפרקים מציגים מושגים ומנוחים קליניים לתיאור פרוצדורות וטיפולים באיברי הגוף, מונחים בסיסיים באנטומיה ובפיזיולוגיה, מערכות הגוף, פתולוגיה, רדיולוגיה, בדיקות מעבדה, ופרמקולוגיה. פרק המתאר את מבנה המילים: תחיליות, סופיות, מילות יחס, ומילות תיאור עם דוגמאות להמחשה. לצד מונחים נפוצים בכל תחום, בטבלה, וכן מילון רפואי עברי לועזי המביא מונחים שגורים שלא הופיעו בתוכן הספר. התכנים כתובים בלשון ברורה במטרה לסייע בתהליך רכישת המקצוע והבנת מבנה השפה. בסביבת עבודה קלינית, המזכירה הרפואית חשופה למונחים רפואיים בתחום הקליני בו מועסקת, עליה להכיר את מערכות גוף האדם, אנטומיה, פיזיולוגיה, מחלות ביחס לאיברי הגוף וביחס לפרוצדורות וניתוחים הכרוכות באיברי הגוף. במסגרת עבודה בבתי חולים, במרפאות קהילתיות ופרטיות, במעבדות, במכונים ובבתי מרקחת, ידע מקצועי והבנה תורמים לניהול העבודה ביעילות ולביצוע המטלות ברמה איכותית. מטרת הספר לשמש ספר הדרכה למזכירות הרפואיות, בנושאים הקשורים למינוח הרפואי ולהטיות המילים בהתאם למשמעותן, במהלך הלימודים לרכישת המקצוע ובמהלך העבודה, הכרת תהליכי עבודה היא חובה מקצועית, התורמת לביצוע המטלות, איסוף נתונים ומידע, בקרה, והטמעת הנתונים במערכות המידע, ואלו משמשים לצרכים מגוונים, לטיפול שוטף, למחקר, לסטטיסטיקה ולצורכי דיווח בהתאם לחוק. דיוק היא תכונה חשובה ובעלת השלכות רפואיות, משפטיות וכלכליות, הנתונים מהווים בסיס לניהול ולהתחשבנות, ומצביעים על אמינות ורמת ארגון גבוהה. המטרות הנ"ל מכוונות את תפקודי המערכת, תחום העיסוק דורש ידע מקצועי, הבנה ומיומנות מקצועית, ואלו נרכשים כבר בשלבי רכישת המקצוע ובמהלך העבודה.
Wildcard SSL Certificates