גילת חסין

גילת חסין עסקה שנים רבות בהוראת ביולוגיה וכיום עוסקת בטיפול בעזרת בעלי חיים. הטבע על שלל תופעותיו משמש לה כמקור ללמידה מתמדת, התחדשות ונחמה, דווקא לא כמו כולם...
 
Wildcard SSL Certificates