שמואל פפרברג

                                                                                                                                                                                                         
 
שירת בצבא הבריטי, והיה גם באצ"ל. מסעדן וסוחר אמנות.
נפצע קשה בתש"ח והשתקם, גופנית ורוחנית, בעזרת אשתו
שלה הקדיש את ספרו הראשון.
 
Wildcard SSL Certificates