מרדכי נעלי

מרדכי נעלי הוא איש חקלאות ותיק, שפעל שנים רבות בתחנות לניסויים חקלאים, ובהדרכה מקצועית והוראה הארץ ובחו"ל. בזמנו הפנוי יושב מרדכי לכתוב את הגיגיו, ובלשון מתחרזת ומושחזת מצליח להעביר את בבואת המציאות בה הוא נתקל מידי יום ביומו אל בין הדפים- המציאות שלנו בישראל 2008.
 
 
Wildcard SSL Certificates