זאב גולן

זאב גולן עוסק במחקרים היסטוריים ופילוסופיים בירושלים. בין ספריו: "שופרות של מרד;משק במשבר" (עורך);ובאנגלית: "God, Man and Nietzsche."
 
Wildcard SSL Certificates