נועה רפאלי

לאחר לידת בנם הראשון החליט הזוג רפאלי להשקיע את זמנו ומרצנו כדי להכין לילד משחקים להתפתחות. לשם כך הם הפיקו יחד את הספר - הגו, כתבו וציירו . "הספר של ימימה התולעת" הנו הראשון בסדרה.
 את הספר פיתחו הזוג רפאלי בעזרת יועצת התפתחותית לגיל הרך, וערכו ניסיונות על קבוצות מיקוד בקנה מידה קטן שהניבו תגובות מאוד חיוביות הן מצד הילדים, הן מצד ההורים והן מצד הגננות.
 
Wildcard SSL Certificates