רחל שדה, מחברת הספר "תחנות רוח"

הוצאת הספר השלישי שלי  באוריון

הייתה בהחלט חווייה של יצירה, גיבוי, הענות לכל בקשה

וגחמת לב, ובעיקר שיג ושיח עם צוות מדהים ותומך.

הספר הרביעי כבר מתגבש והולך, ואין לי ספק בכלל

מי יוציאו לאור.

בברכת עלו והצליחו גם בהמשך!!!

רחל שדה.

http://www.orion-books.co.il/pd328_%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%97.aspx

 
Wildcard SSL Certificates