קייטלין פינקל, מחברת הספר "צעקות"

לאורלי המדהימה,
תודה ענקית על האכפתיות, 
האמת ותשומת הלב הנהדרת שהענקת במהלך התהליך שלנו יחד בהוצאת הספר.
מעריכה עד אין קץ.
Wildcard SSL Certificates