דוד עטיה, מחבר שני הספרים בהוצאת אוריון "העת שמחקה את פניו" ו"העת שכותבת אותי בשגיאות"

אל צוות אוריון.
אין די בהמלצה לצוות המצויין הזה.
מעבר לכך, עבורי הוא היה בית,
משפחה חמה ואוזן קשבת לכל בקשותי ודרישותי-שגיונותי,
עד צאת שני ספריי לאור.
שאו תודה וברכה.
דוד.
 
Wildcard SSL Certificates