יהודית כרמי, מחברת הספר "כחומה בצורה"

אורלי היקרה.
שמחה שנתת לי הזדמנות להודות לך על טיפולך המסור בהוצאת ספרי 'כחומה בצורה'.
במהלך העבודה היית תומכת ועוזרת נאמנה. הראית לי את הנקודות שהיה צורך בשימת לב ונתת פתרונות לקשיים בסבלנות ובאורך רוח ראוי לציון. 
תודה לך על הכל.
 
יהודית כרמי
Wildcard SSL Certificates