דוד ויטנברג, מחבר הספר "טירות וספינות מפרש"

אורלי היקרה
 
אנו מצויים בימים אלה בקידום הפצתו של ספרי. שנעשה בהדרכתך ולפי עצתך.
עורכי הספר למיניהם שהצבת למולי עשו את עבודתם נאמנה, וזכורה לי שיתוף פעולתך
בעיצוב כריכת הספר, ובתרגום מילות העגה שבספר. ובאמת קיבלתי ספר ערוך ועשוי
לתפארת, בלא כל פגם.
ושוב הרגשתי היא שלא טעיתי בבחירת המוציא לאור של ספרי, ותודתי על כך נתונה לכם.
 
בברכת חג אורים שמח
        דוד
 
http://www.orion-books.co.il/pd469_%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A9.aspx
 
Wildcard SSL Certificates