חביבה נסים, מחברת הספר "בנותיו של מוכר הקטניות"

הוצאת הספרים אוריון בהנהלת אורלי לוי העניקה לי יחס אישי, תשומת לב והקשבה שהם יתרון, חשוב למי שמוסר את כתב ידו, לפעמים בדחילו, לטיפולם של מומחים.

התמיכה של בעלי המקצוע המעולים, המלווים את העבודה מצטיינת בהרבה סבלנות, שלא תמיד מוצאים אותה בהוצאות שהצד העסקי מעניין אותם בראש ובראשונה. הסבלנות וההתאמה האישית היא חלק מן המגמה הכללית של ההוצאה, שלא ממעיטים מרמת המקצועיות אולי אף מעצימים אותה.

האמינות - שהיא חשובה לא פחות - וחוויית העשייה הנסמכת עליה - מציינים את כל .ההתנהלות הנעימה וההוגנת של ההוצאה

בברכה

חביבה נסים
Wildcard SSL Certificates