ד"ר אפי הרנוי

ד"ר אפי הרנוי הינו בעל תואר Ph.D בחינוך ותארים ראשון ושני בחינוך גופני. מומחה להתפתחות הילד ותנועה לגיל הרך ובעל חברת יופי-טופי להפעלות בתנועה לילדים. 
זהו ספר הילדים הראשון שלו, המביא לידי ביטוי את ניסיונו המקצועי עם ילדים ותנועה, ובה ניחנת יכולתו לגעת בילדים מתוך ואל עולמם.
 
Wildcard SSL Certificates